Wat als… afval een waarde had?

De vraag naar slimme oplossingen voor restmaterialen klinkt steeds luider. Als pionier in het vak biedt Opruimen.net oplossingen op maat van ondernemingen die downsizen of herinrichten. Ook ondernemingen die machines en volledige productielijnen ontmantelen of met restmaterialen uit het productieproces zitten, kloppen aan bij Opruimen.net. “Wij willen extreem ver gaan in het valoriseren van materialen en zoeken voor elk product de beste oplossing”, vertelt zaakvoerder Philippe Van de Velden. 

“Opruimen.net ontstond in 2015 vanuit het idee dat elk bedrijf moet opruimen, maar niemand dat echt graag doet”, herinnert Van de Velden zich. Vaak krijgen werknemers die opdracht bovenop hun vaste takenpakket. De wil om op te ruimen is één zaak, maar in veel gevallen blijft de vraag wat er met al die materialen moet gebeuren onbeantwoord. 

Opruimen.net ontstond uit het idee dat iedereen moet opruimen, maar niemand dat echt graag doet.

Bedrijven die herlokaliseren, downsizen of herinrichten willen zich volledig concentreren op hun dagelijkse activiteiten en rekenen op een betrouwbare partner die de oude inrichting onder handen neemt. Opruimen.net vervult die rol met glans en houdt rekening met strakke deadlines. Het credo daarbij is telkens “slim omspringen met materialen en voor elk voorwerp de beste oplossing vinden”, aldus Van de Velden.

Ons credo? Slim omspringen voor materialen en voor elk voorwerp de beste oplossing vinden.

Maar de core-business van Opruimen.Net is ruimer dan leegmaakmanagement of het strippen van gebouwen en machines.  Opruimen.net is ook bezig met onderhoud van terreinen, sluikstorten, storm- brand- of waterschade, het reinigen van daken en dakgoten… Ook die zaken vallen onder opruimen. 

Volledig transparante valorisatie van "afval"

Wondernemer |

De werknemers van Opruimen.net zijn vca-gecertificeerd of hebben een erkenning om op hoogte te werken en asbest te verwijderen. Daarnaast beschikt Opruimen.net over een erkenning van OVAM voor het inzamelen en verhandelen van afvalstoffen met een strikt kwaliteitsborgingsysteem. “Transparantie is daarbij heel belangrijk in onze samenwerking met opdrachtgevers. Die transparantie vertaalt zich vaak in een mooi terugverdieneffect voor onze klanten”, vertelt Van de Velden. 

Van mooie projecten tot samenwerking met projectontwikkelaar

Tijdens de jaren ervaring die Opruimen.net opbouwde, passeerden er een aantal mooie projecten de revue. Toen persagentschap Belga naar een nieuwe omgeving aan de Arduinkaai in Brussel verhuisde, werd het leegmaken van het oude gebouw volledig overgelaten aan Opruimen.net. Zowat alles bleef achter: kantoormeubilair, archieven, serverkasten, elektronica, verlichting, bekabeling… alles. Dit eerste grote project werd netjes binnen de vooropgestelde timing opgeleverd.

Wondernemer |
Voor
Wondernemer |
Na

Als expert in het vak ziet Van de Velden ook een reeks pijnpunten die hij in de toekomst hoopt weg te werken. België heeft volgens hem nog heel wat stappen te zetten op vlak van ecologie. “We moeten afstappen van de “containermentaliteit”. Nog te vaak zien we volle containers met zoveel materialen in die op zijn minst goedkoper zouden gerecycleerd of zelfs gevaloriseerd zouden kunnen worden.

Het idee dat materialen herbruikt of gevaloriseerd kunnen worden, vindt ook steeds meer ingang bij architecten, bouwheren en projectontwikkelaars. Dat is verantwoord en duurzaam ondernemen. Creativiteit en passie is een goede basis om het idee van hergebruik  en valorisatie van materialen kracht bij te zetten. Recyclage komt pas in een latere fase aan de orde. Goederen en materialen moeten zo lang mogelijk op een circulaire manier in de kringloop blijven.  

Ook bij het strippen van gebouwen (tot casco) wordt vooraf bepaald welke stromen en welke materiaalstromen gevaloriseerd of hergebruikt kunnen worden. Daardoor dalen kosten voor recyclage en worden opbrengsten gemaximaliseerd.

Wondernemer |

Onze transparantie vertaalt zich in een mooi terugverdieneffect voor onze klanten.

De toekomst oogt groen

Als expert in het vak ziet van de velden ook een reeks pijnpunten die hij in de toekomst hoopt weg te werken. België heeft volgens hem nog heel wat stappen te zetten op vlak van ecologie. “We moeten afstappen van de “containermentaliteit”, waarbij alle materialen in één container worden gekieperd en er verder niet naar wordt omgekeken.  Waardevolle materialen zoals metalen of harde plastics horen daar kortweg niet thuis. Bedrijven als Opruimen.net kunnen daar een voortrekkersrol in nemen en bedrijven overtuigen van de voordelen van slim omspringen met materialen.”

We moeten afstappen van de "containermentaliteit".

Benieuwd naar de diensten van Opruimen.net? Neem dan zeker een kijkje op hun website

Relevante blogposts